Διαταραχές Ομιλίας Ενηλίκων:
Τραυλισμός

Χρόνιος τραυλισμός:

Αναφέρεται στις περιπτώσεις ενηλίκων που τραυλίζουν από την προσχολική ηλικία. 

Νευρογενής τραυλισμός:

Οφείλεται σε νευρολογική ασθένεια ή βλάβη

Ψυγογενής τραυλισμός:

Έναρξη σε μεγαλύτερη ηλικία (εφηβεία ή αργότερα). Μετά από παρατεταμένη περίοδο άγχους ή κάποιο τραυματικό επεισόδιο.

Βασικές συμπεριφορές:

 • Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων (ει…ει… είμαι καλά).
 • Μπλοκαρίσματα (π…αγωτό)
 • Επιμηκύνσεις (σσσυγγνώμη).
 • Δευτερεύουσες συμπεριφορές:
 • Κλείσιμο ματιών ή άλλες εκφράσεις προσώπου
 • Βγάλσιμο της γλώσσας
 • Πίεση των χειλιών μεταξύ τους
 • Κινήσεις του κορμού ή των άκρων (χτύπημα χεριού)

Βατταρισμός [Cluttering]:

Γρήγορη ταχύχητα ομιλίας που συχνά είναι δυσνόητη. Συνοδεύεται από χαρακτηριστικά τραυλισμού. 

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή: 

 • Αξιολογεί τις δυσκολίες
 • Συμβουλεύει το άτομο
 • Δημιουργεί εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας βασισμένο στις ανάγκες του ενήλικα 
 • Παραπέμπει και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες όπως ψυχολόγοι ή ψυχίατροι. 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι ο εδραιωμένος τραυλισμός δεν θεραπεύεται, αλλά το άτομο μαθαίνει να ελέγχει την ομιλία του και να διαχειρίζεται την δυσκολία του.

Πηγή: Σύλλογος Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος [ΣΕΛΛΕ]