Δυσαναγνωσία

Η Δυσαναγνωσία εντάσσεται στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Στατιστικά η συχνότητα εμφάνισης είναι παρόμοια σε αγόρια και κορίτσια. Αφορά το 4-10% των παιδιών.  Η Δυσαναγνωσία συνυπάρχει με το φαινόμενο της Δυσαριθμησίας σε ποσοστό 17-43% και με το φαινόμενο της Δυσλεξίας σε ποσοστό 70%.

Η Δυσαναγνωσία αφορά την δυσκολία του μαθητή στην αναγνωστική ικανότητα. Ο μαθητής, δηλαδή, δυσκολεύεται  να κατανοήσει και να συντάξει τις ομοιοκαταληξίες, να αναγνωρίσει τα γράμματα μέσα στις λέξεις και να χωρίσει σε συλλαβές. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως ο μαθητής με δυσαναγνωσία, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αντίληψη της  φωνολογικής δομής της γλώσσας.  Αξίζει να αναφερθεί ότι η Δυσαναγνωσία σπάνια μπορεί να διαγνωσθεί πριν την Α΄Δημοτικού, καθώς τότε αρχίζει τυπικά η διδασκαλία της ανάγνωσης.

Ας δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσαναγνωσία :

 • Διαβάζει αργά και διστακτικά.
 • Το επίπεδο ανάγνωσης δεν αντιστοιχεί στην τάξη, στην οποία βρίσκεται.
 • Χάνει την σειρά του κειμένου.
 • Δεν τονίζει σωστά τις λέξεις.
 • Παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων.
 • Δεν ολοκληρώνει την ανάγνωση σε ικανοποιητικό χρόνο.
 • Αγνοεί τα σημεία στίξης.

Προτείνουμε παρακάτω κάποιες τεχνικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη:

 • Μικρά κείμενα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών.
 • Επίδειξη φωναχτής ανάγνωσης.
 • Ανάγνωση κειμένου πρώτα από τον δάσκαλο καθώς το παιδί παρακολουθεί την κάθε λέξη δείχνοντας με το δάχτυλο.
 • Παιχνίδια με τις κάρτες διπλής όψης, χρησιμοποιώντας γράμματα τα οποία τον δυσκολεύουν.

Καθοριστικό ρόλο μπορούν να παίξουν και οι γονείς συμβάλλοντας  δυναμικά στην αντιμετώπιση της δυσαναγνωσίας, ενισχύοντας κυρίως την ψυχολογία του παιδιού:

 • Να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν το παιδί που έχει απογοητευτεί με την ανάγνωση.
 • Να το ενθαρρύνουν να γράφει και να συλλαβίζει: σημειώσεις, λίστα με τα ψώνια.
 • Να περνάνε δημιουργικό χρόνο μαζί με το παιδί, συζητώντας, διαβάζοντας βιβλία και εξηγώντας νέες λέξεις.

Η Δυσαναγνωσία  παρεμποδίζει σημαντικά τη σχολική επίδοση και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του παιδιού που απαιτούν δεξιότητες ανάγνωσης.

Η έγκαιρη διάγνωση καθώς και η ένταξη του παιδιού σε εκατομικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της Δυσαναγνωσίας θα το βοηθήσουν να ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες του, να αυξήσει τις σχολικές του επιδόσεις  και να αποκτήσει θετική εικόνα για τον εαυτό του.

Αθανασία Παπαδημητρακοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός, συνεργάτιδα του κέντρου λογοθεραπείας, Έχω Λόγο.

 

Κοινοποίηση:

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του τραυλισμού στα παιδιά

Αν και συχνά ο κόσμος επικεντρώνεται στα πρακτικά προβλήματα που προκαλούνται από διαταραχές ομιλίας, οι ψυχολογικές επιπτώσεις του τραυλισμού μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα »