Στάδια Ανάπτυξης:
Τι να περιμένω απο το παιδί μου στην ηλικία των 12 – 18 μηνών

Κατανόηση & Ακοή

  • Ακολουθεί απλές εντολές
  • Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος
  • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά)
  • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
  • Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί

Ομιλία

  • Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων
  • Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)
  • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα

6 - 12 μηνών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

18 - 24 μηνών

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ