Στάδια Ανάπτυξης:
Τι να περιμένω απο το παιδί μου στην ηλικία των 5 - 6 ετών

Κατανόηση & Ακόη

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις


Ομιλία & Έκφραση

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
 • Κάνει ερωτήσεις με το «πως»
 • Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;»
 • Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο και μέλλοντα κατάλληλα
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • Ονομάζει τα αντίθετα
 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας
 • Μετρά ως το 30 μηχανικά
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά

4 - 5 ετών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

6 - 7 ετών

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ