Στάδια Ανάπτυξης:
Τι να περιμένω απο το παιδί μου στην ηλικία των 6 – 12 μηνών

Κατανόηση & Ακοή

 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι
 • Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους
 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι,
  χυμός)
 • Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει
 • Μιμείται μερικούς ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να προκαλέσει την προσοχή
 • Ακούει όταν του μιλάς
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα
 • Κατανοεί απλές εντολές

Ομιλία

 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1 – 3 λέξεων [γεια, μαμα] προς στο 1ο έτος της ηλικίας του
 • Χρησιμοποιεί ήχους και χειρονομίες για να τον προσέξουν
 • Δείχνει αντικείμενα που θέλει
 • Χρησιμοποιεί χειρονομίες όπως: χαιρετάω, κουνάω το κεφαλί φανερώνοντας άρνηση.

0 - 6 μηνών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

12 - 18 μηνών

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ