Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία Παιδιών

Λογοθεραπεία Ενηλίκων

Αντιμετώπιση Διαταραχών Ροής Ομιλίας (Τραυλισμός)

Προετοιμασία για Α' Δημοτικού

Σεμινάρια Γονέων

Συνεργασία με Νηπιαγωγεία

Τηλεθεραπεία

Εποπτεία Νέων Λογοθεραπευτών