Λογοθεραπεία για Παιδιά

Λογοθεραπεία Παιδιών

Η παιδιατρική Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας, της ροής, της φωνής και της μάσησης – κατάποσης σε παιδιά.

Η αιτία των παραπάνω διαταραχών μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική, κληρονομική, ή
περιβαλλοντική.

Η λογοθεραπεία για παιδιά στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας λεκτικής και μη, στην παραγωγή λόγου και στην καταληπτότητα της ομιλίας.

Στο λογοθεραπευτικό μας κέντρο απευθυνόμαστε σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης, αποκατάστασης και πρόληψης.

Λογοθεραπεία χρειάζεται όταν το παιδί σας δυσκολεύεται να

  • Να εκφέρει συγκεκριμένες λέξεις ή φωνήματα.
  • Χρησιμοποιεί μικρότερες προτάσεις σε σχέση με τους ομηλίκους του.
  • Δεν γίνεται κατανοητό σε εσάς ή σε τρίτους όταν μιλάει.
  • Δυσκολευέται στην αλληλεπίδραση.
  • Δυσκολεύεται να παίξει με άλλους.
  • Αποφεύγει την βλεμματική επαφή.
  • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει την οδηγία που του δίνετε.
  • «Κολλάει» σε λέξεις.

Εαν αναγνωρίζετε κάποιες απο τις παραπάνω δυσκολίες στο παιδί σας ή σας προβληματίζουν άλλες πιθανές δυσκολίες στο λόγο, στην ομιλία ή στην επικοινωνία σας προτείνουμε μία λεπτομερή αξιολόγηση.

Διερευνητική διαδικασία: Λήψη Ιστορικού, Αξιολόγηση και Διατύπωση

Ο λογοθεραπευτής/λογοπεδικός είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και την διάγνωση της δυσκολίας που αντιμετωπίζει το παιδί.
Η διερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει 2 ή 3 συναντήσεις.

Η πρώτη συνάντηση περιλαμβάνει την λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού από τους γονείς/ φροντιστές του παιδιού/εφήβου.

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης καταγράφονται από τον λογοθεραπευτή/ λογοπεδικό οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξή του παιδιού σε όλους τους τομείς (κινητικός τομέας, αναπτυξιακός τομέας, γνωστικός τομέας κτλ.) διασφαλίζοντας απόλυτη εχεμύθεια στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών/ εφήβων.

Συζητούνται οι ανησυχίες των γονέων, οι προσωπικές τους προσδοκίες και οι προσδοκίες τους για το παιδί/ έφηβο.

Στην συνέχεια, ακολουθεί η αξιολόγηση του παιδιού/εφήβου από τον λογοθεραπευτή/λογοπεδικό.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την χορήγηση σταθμισμένων δοκιμασιών, ποιοτικών και ποσοτικών. Στην συνέχεια αναλύεται η επίδοση του παιδιού στις δοκιμασίες αυτές και διαμορφώνεται το προφίλ του με επίκεντρο τις ικανότητές και τις αδυναμίες του.

Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του παιδιού και βάσει των πληροφοριών από την λήψη του ιστορικού, η διερευνητική διαδικασία ολοκληρώνεται με την διατύπωση αυτών και με την σύσταση τρόπων παρέμβασης.

Στον χώρο «έχω Λόγο» οι γονείς έχουν την επιλογή να παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα κατά την αξιολόγηση του παιδιού τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Υπηρεσίες μας