Διαταραχές Ομιλίας Ενηλίκων:
Δυσαρθρία - Απραξία ή Δυσπραξια

Δυσαρθρία – Απραξία ή Δυσπραξία

Η Δυσαρθρία είναι το σύμπτωμα της βλάβης στους μύες ή τα νεύρα των οργάνων της άρθρωσης
(χείλη, δόντια, γλώσσα, υπερώα).

Η Δυσπραξία δηλώνει τις δυσκολίες στον προγραμματισμό, στην συντονισμένη και με ακρίβεια εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων. Η πλήρης απώλεια της ικανότητας προγραμματισμού των κινήσεων για την ομιλία ονομάζεται λεκτική απραξία.

Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται:

  • Αλλοίωση της άρθρωσης της ομιλίας
  • Ο λόγος μπορεί να είναι συντακτικά ή γραμματικά σωστός αλλά δυσνόητος.

Πηγή: Σύλλογος Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος [ΣΕΛΛΕ]