Διαταραχές Ομιλίας Ενηλίκων:
Διαταραχές Φώνησης

Διαταραχές Φώνησης

Αφορά σε αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φωνής που μπορεί να οφείλεται σε λειτουργικούς, παθολογικούς, νευρολογικούς ή ψυχολογικούς λόγους.

Πλήττονται περισσότερο άτομα που κάνουν εκτεταμένη χρήση φωνής σε ακροατήριο όπως δικηγόροι, δάσκαλοι ή ιερείς, τραγουδιστές ή ηθοποιοί, άτομα που εργάζονται σε τοξικά για τη φωνή περιβάλλοντα, όπως κομμώτριες, μανικιουρίστ ή εργάτες εργοστασίων.

Τα συμπτώματα

 • Εύκολη φωνητική κόπωση
 • Βραχνάδα
 • Τραχύτητα φωνής
 • Μείωση της έντασης
 • Μειωμένη ικανότητα διακύμανσης του ύψους της φωνής
 • Πνευστότητα φωνής
 • Αίσθηση πόνου ή καυσαλγία στην περιοχή του λάρυγγα

Πού μπορεί να οφείλεται

 • Κατάχρηση φωνής π.χ. Υπερβολική ένταση ή παρατεταμένη χρήση φωνής
 • Συνεχές “καθάρισμα” λαιμού
 • Λοιμώξεις
 • Παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου
 • Όγκοι (ιογενής, καρκινικοί)
 • Ασθένειες που προκαλούν παράλυση των φωνητικών χορδών
 • Κάπνισμα

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή

Ένας εξειδικευμένος λογοθεραπευτής σε θέματα διαταραχών φωνής:

 • Συνεργάζεται με ειδικούς γιατρούς ΩΡΛ για να αξιολογήσουν το πρόβλημα
 • Δημιουργεί ειδικό πρόγραμμα θεραπείας που μπορεί να περιλαμβάνει:
 1. Περιόδους αφωνίας
 2. Τεχνικές αναπνοής
 3. Τεχνικές διόρθωσης της έναρξης της φώνησης
 4. Τεχνικές ενίσχυσης της αντήχησης της φωνής
 5. Τεχνικές ελέγχου του ύψους ή της έντασης της φωνής
 6. Αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας ή αλλού
 • Παρακολουθεί την πορεία της αποκατάστασης και αν χρειαστεί παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες όπως ΩΡΛ, ψυχολόγους ή ψυχιάτρους.

Πηγή: Σύλλογος Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος [ΣΕΛΛΕ]