Μαθησιακές Δυσκολίες

Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά ακούμε τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» .
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τις
μαθησιακές ικανότητες και επιδόσεις του μαθητή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο γίνονται αντιληπτές όταν το παιδί είναι πλέον μαθητής. Οι μαθησιακές
δυσκολίες επηρεάζουν διάφορους τομείς , τον προφορικό και γραπτό λόγο, την
ανάγνωση, τη μαθηματική αλλά και οπτικοακουστική ικανότητα του μαθητή.

Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Μαθησιακές Δυσκολίες – Παραδείγματα

Προφορικός Λόγος

Παρατηρούνται φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία στην κατανόηση και χρήση μεταφορικού
λόγου, δυσκολίες ακουστικής διάκρισης ήχων, δυσκολίες εύρεσης λέξεων που αρχίζουν από συγκεκριμένο ήχο, δυσκολίες εύρεσης των ήχων από τους οποίους ξεκινούν οι λέξεις, δυσκολίες στην εύρεση λέξεων που ομοιοκαταληκτούν, κατάτμηση σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους, δυσκολίες στην ορθή σύνταξη προτάσεων, δυσκολίες στην περιγραφή-αφήγηση, κλπ.

Ανάγνωση

Παρατηρούνται δυσκολίες στην ταύτιση γραφήματος-φωνήματος, αντικαταστάσεις και αντιμεταθέσεις κατά την ανάγνωση λέξεων και προτάσεων, μη-ευχερής ανάγνωση (λάθη
ακρίβειας και αργός ρυθμός), δυσκολίες κατανόησης του κειμένου και οργάνωσης μελέτης.

Γραφή / Ορθογραφία

Παρατηρούνται λάθη στην κατεύθυνση και τις αποστάσεις γραμμάτων, στις αποστάσεις
λέξεων, στη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και σημείων στίξης, λάθη στη θεματική και
καταληκτική ορθογραφία.

Γραπτή Έκφραση

Όλοι όσοι ασχολούνται με τις ιστοσελίδες, είτε την κατασκευή τους είτε όχι, ή με την τυπογραφία, έχουν συναντήσει το κείμενο που ξεκινάει με “lorem ipsum”. Αλλά έχετε καμία ιδέα τι σημαίνει, τι είναι, από που προέρχεται και γιατί το χρησιμοποιούμε;

Μαθηματικά

Παρατηρούνται δυσκολίες στην αρίθμηση, στις πράξεις, στην επίλυση προβλημάτων, στις μετρήσεις, στη γνώση της ώρας και των χρημάτων, στη γεωμετρία, στους υπολογισμούς.

Άλλες Δυσκολίες

Παρατηρούνται δυσκολίες στον χρονικό προσανατολισμό (φαίνεται να μην γνωρίζουν μέρες, μήνες, εποχές, αφηρημένες έννοιες όπως αύριο, χθες, προχθές), στον χωρικό προσανατολισμό (μπερδεύουν δεξιά-αριστερά), στον κινητικό συντονισμό (παρατηρούνται δυσκολίες στην αδρή κινητικότητα, π.χ. κουτσό, σχοινάκι, παιχνίδι με μπάλα ή/και στη λεπτή κινητικότητα, π.χ. δεν μπορούν να δέσουν κορδόνια, να κουμπώσουν κουμπιά, να κρατήσουν το μολύβι σωστά), στην προσοχή/συγκέντρωση (διάσπαση προσοχής, απροσεξία, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα), στην οργάνωση (χάνουν ή μπερδεύουν τη θέση αντικειμένων, τα δωμάτιά τους είναι ακατάστατα, κλπ.), στη μνήμη (δυσκολεύονται να θυμηθούν αυτά που διάβασαν την προηγούμενη μέρα, τις καθημερινές υποχρεώσεις τους, αλλά ακόμα και τι τους συνέβη την ίδια μέρα, να μάθουν την αλφαβήτα, τον πολλαπλασιασμό, κλπ).

Πηγή: Σύλλογος Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος [ΣΕΛΛΕ]