Λογοθεραπεία για Τραυλισμό - Αντιμετώπιση Τραυλισμού

Εξειδικευμένο Προγράμμα Αντιμετώπισης Διαταραχών Ροής της Ομιλίας (Τραυλισμός)

Στον χώρο μας παρέχονται εξειδικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε εφήβους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν διαταραχές στη ροής της ομιλίας.

Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές ροής της ομιλίας αποτελεί εξατομικευμένη θεραπεία και είναι ανάλογη της ηλικίας του ατόμου που τραυλίζει.

Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 έτος) η προσέγγιση γίνεται μέσω της έμμεσης θεραπείας.

Η έμμεση θεραπεία βασίζεται στη θεραπευτική συμμαχία μεταξύ γονέων, παιδιού και θεραπευτή.

Στις συνεδρίες είναι απαραίτητη η παρουσία και η συμμετοχή των γονέων.

Στόχος της έμμεσης θεραπείας είναι η άμεση εφαρμογή των τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας οι οποίοι ενισχύουν την ροή της ομιλίας του παιδιού που τραυλίζει.

Ως αποτέλεσμα έχει την δημιουργία βοηθητικών αλλαγών στις περιβαλλοντικές και στις επικοινωνιακές συνθήκες.

Η άμεση θεραπεία, εφόσον κριθεί απαραίτητη, έπεται της έμμεσης θεραπείας.

Η άμεση θεραπεία, συναντά πρόσφορο έδαφος με έτοιμο το οικογενειακό περιβάλλον να υποστηρίξει το παιδί στην προσπάθεια του.

Η άμεση θεραπεία απευθύνεται σε εφήβους/ενήλικες που παρουσιάζουν διαταραχή στη ροή της ομιλίας [Τραυλισμό, Βατταρισμό, Ταχυλαλία].

Στόχος της είναι η ενίσχυση της επικοινωνιακής λειτουργικότητας του ατόμου.

Η συνεδρία στην άμεση θεραπεία γίνεται με εξατομικευμένη συνεδρία με τον ειδικά καταρτισμένο στις διαταραχές ροής της ομιλίας λογοθεραπευτή/λογοπεδικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Υπηρεσίες μας