Εποπτείες Νέων Λογοθεραπευτών

Εποπτείες Νέων Λογοθεραπευτών

Πραγματοποιούνται ατομικές εποπτείες σε κλινικούς υποστηριζοντας τους στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Οι υπηρεσίες της εποπτείας απευθύνονται σε επαγγελματίες πτυχιούχους
λογοθεραπευτές. Στόχοι των εποπτειών αποτελούν

  • η ενδυνάμωση του κλινικού,
  • η ενίσχυση του θεωρητικού υπόβαθρου,
  • η οργάνωση της διαδικασίας λήψης του ιστορικού,
  • η οργάνωση της διαδικασίας της αξιολόγησης,
  • ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος,
  • η ενίσχυση των θεραπευτικών δεξιότητων του κλινικού σύμφωνα πάντα
    με τις ανάγκες του.

 

Οι συναντήσεις και η συχνότητα τους καθορίζονται από τον επόπτη και τον
εποπτευόμενο. 

Οι εποπτείες πραγματοποιούνται δια ζώσης και μέσω διαδικτύου .

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία
Παιδιών

Λογοθεραπεία
Ενηλίκων

Αντιμετώπιση
Τραυλισμού

Εποπτεία Νέων
Λογοθεραπευτών

Προετοιμασία για Α' Δημοτικού

Σεμινάρια
Γονέων

Συνεργασία με
Νηπιαγωγεία

Τηλεθεραπεία