Εποπτείες Νέων Λογοθεραπευτών

Εποπτείες Νέων Λογοθεραπευτών

Πραγματοποιούνται ατομικές εποπτείες σε κλινικούς υποστηριζοντας τους στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Οι υπηρεσίες της εποπτείας απευθύνονται σε επαγγελματίες πτυχιούχους λογοθεραπευτές. Στόχοι των εποπτειών αποτελούν:

  • η ενδυνάμωση του κλινικού,
  • η ενίσχυση του θεωρητικού υπόβαθρου,
  • η οργάνωση της διαδικασίας λήψης του ιστορικού,
  • η οργάνωση της διαδικασίας της αξιολόγησης,
  • ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος,
  • η ενίσχυση των θεραπευτικών δεξιότητων του κλινικού σύμφωνα πάντα
    με τις ανάγκες του.

Οι συναντήσεις και η συχνότητα τους καθορίζονται από τον επόπτη και τον εποπτευόμενο. 

Οι εποπτείες πραγματοποιούνται δια ζώσης και μέσω Διαδικτύου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Υπηρεσίες μας