Λογοθεραπεία Ενηλίκων Αθήνα

Λογοθεραπεία Ενηλίκων

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας παιδιών και ενηλίκων. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να επηρεάζουν τον προφορικό, ή/και τον γραπτό λόγο του ατόμου, καθώς και την ικανότητα της κατάποσης.

Οι ενήλικες που χρειάζονται λογοθεραπεία αποκτούν τις διαταραχές αυτές κατά την διάρκεια της ζωής τους ή πρόκειται για παιδιά με χρόνιες διαταραχές που ενηλικιώνονται.

Η λογοθεραπεία ενηλίκων απευθύνεται σε άτομα τα οποία εμφανίζουν διαταραχές στην επικοινωνία ή στην ικανότητα κατάποσης μετά από:

  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Εγκεφαλικά επεισόδια
  • Νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Εγκεφαλίτιδες
  • Μεταχειρουργικές συνέπειες
  • Πολύποδες και όζοι φωνητικών χορδών
  • Ολική λαρυγγεκτομή
  • Απώλεια ακοής
  • Άνοια, νόσο Alzheimer, κ.α.

Η λογοθεραπεία στους ενήλικες έχει ως στόχο την αύξηση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας τους και τα άτομα να αισθάνονται περισσότερο ικανά.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση έχει ως στόχο τον εντοπισμό των δυσκολίων σε όλες τις πτυχές της επικοινωνίας του ατόμου: στην ομιλία, την κατανόηση, την ανάγνωση και την γραφή.

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και αναλυθούν τα ευρήματα αυτής, προτείνεται στον ενήλικα το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας του ατόμου.

Λαμβάνονται υπόψη το αίτημα και οι προσδοκίες του ατόμου, τι θέλει να πετύχει σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα στην λήξη του οποίου επανεξετάζουμε την πρόοδο του.

Ο λογοθεραπευτής για να μπορέσει να αξιολογήσει τον ασθενή χρειάζεται επαρκής χρόνος με τον ασθενή και ενός μέλους της οικογενείας του ή τον φροντιστή του.

Η αξιολόγηση του ασθενή μπορεί να γίνει στο κέντρο μας ή κατ’ οίκον αν κρίνεται αναγκαίο.

Η θεραπεία

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκαταστασης προκύπτει από την ανάλυση των ευρημάτων της
αξιολόγησης που έχει προηγηθεί.

Η διάρκεια της θεραπείας καθορίζεται από την υποκείμενη διάγνωση, την σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ενήλικας, καθώς και άλλα ιατρικά ζητήματα.

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος αποκατάστασης αποτελεί η δέσμευση και το κίνητρο του ενήλικα αλλά και της οικογενείας του ή του φροντιστή.

Οι συνεδρίες στο κέντρο μας διαρκούν από 45 λεπτά έως μια ώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο ενήλικας νιώθει κόπωση ή παρατηρείται δυσκολία στην συγκέντρωσή του η συνεδρία μπορεί να διαρκέσει λιγότερη ώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Υπηρεσίες μας