Συνεργασία με Νηπιαγωγεία

Συνεργασία με Νηπιαγωγεία

Το κέντρο «’Εχω Λόγο» συνεργάζεται με πρότυπους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς/ παιδικούς σταθμούς απο το 2011.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των νηπιαγωγών/ βρεφονηπιαγωγών και της λογοθεραπεύτριας/ λογοπεδικού με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την επίδοση όλων των παιδιών και την ανάπτυξη ικανοτήτων και στρατηγικών για τη σωστή διαχείριση παιδιών με δυσκολίες λόγου και ομιλίας.

Μια φορά το μήνα η λογοθεραπεύτρια / λογοπεδικός διεξάγει ομαδικές συνεδρίες, με γλωσσικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη στον λόγο και την ομιλία, την επικοινωνία, την παρατηρητικότητα, το λεξιλόγιο καθώς και την ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας (για τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο).

Καθόλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται επισκέψεις της λογοθεραπεύτριας / λογοπεδικού στον παιδικό σταθμό με στόχο την αξιολόγηση των παιδιών χορηγώντας σταθμισμένες και κλινικές δοκιμασίες.

Σκοπός των αξιολογήσεων είναι ο πρώιμος εντοπισμός επικοινωνιακών, γλωσσικών διαταραχών ή καθυστέρηση σε τομείς ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση οδηγεί σε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Υπηρεσίες μας