Σεμινάρια για τους Γονείς

Σεμινάρια Γονέων

Οι ομάδες γονέων μας απευθύνονται σε γονείς που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, την διαπαιδαγώγηση και την ψυχική υγεία των παδιιών τους. Στόχο έχουν την ενημέρωση, την καθοδήγηση, την κατανόηση και την βελτίωση του συστήματος των σχέσεων στην καθημερινή ζωή της οικογενείας.

Οι ομάδες γονέων συντονίζονται από την ψυχολόγο του κέντρου μας. Λόγω της πανδημίας τα σεμινάρια γονέων γίνονται διαδικτυακά και επαναλαμβάνονται συχνά μέσα στο έτος.

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία
Παιδιών

Λογοθεραπεία
Ενηλίκων

Αντιμετώπιση
Τραυλισμού

Εποπτεία Νέων
Λογοθεραπευτών

Προετοιμασία για Α' Δημοτικού

Σεμινάρια
Γονέων

Συνεργασία με
Νηπιαγωγεία

Τηλεθεραπεία