Τηλεθεραπεία

Τηλεθεραπεία

Η διαδικτυακή λογοθεραπεία έχει εγκριθεί από την American Speech-Language- Hearing Association (ASHA) ως κατάλληλη μέθοδος θεραπείας από το 2005.”
Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες διαδικτυακής λογοθεραπείας κατάλληλη για κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών και κατοίκους του εξωτερικού.

Επίσης στην προσπάθεια μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα μέτρα υγείας και ασφάλειας παρέχουμε διαδικτυακή λογοθεραπεία για όποιον το επιθυμεί κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία
Παιδιών

Λογοθεραπεία
Ενηλίκων

Αντιμετώπιση
Τραυλισμού

Εποπτεία Νέων
Λογοθεραπευτών

Προετοιμασία για Α' Δημοτικού

Σεμινάρια
Γονέων

Συνεργασία με
Νηπιαγωγεία

Τηλεθεραπεία