Δυσαριθμησία

Τα Μαθηματικά είναι η δεύτερη γλώσσα, η γλώσσα των αριθμών. Οι δυσκολίες που εμφανίζονται σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο είναι η γνώση για την εξέλιξη της έννοιας του αριθμού και των άλλων αριθμητικών εννοιών.

Η Δυσαριθμησιά εντάσσεται στο πεδίο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και αφορά μαθητές που έχουν μέση φυσιολογική νοημοσύνη , έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους συμμαθητές τους και δεν παρουσιάζουν αισθητηριακά ή άλλου είδους προβλήματα. Αυτοί οι μαθητές αποτυγχάνουν συστηματικά στα Μαθηματικά. Η Δυσαριθμησία οφείλεται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να εμφανιστεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Οι δυσκολίες στα Μαθηματικά εμφανίζουν μια ετερογένεια στα παιδιά. Οι δυσκολίες
μπορεί να αφορούν την φτωχή ανάκληση των Μαθηματικών εννοιών και διεργασιών, δυσκολία που σχετίζεται και με τη βραχύχρονη μνήμη. Επίσης οι δυσκολίες αφορούντην σύγχυση συμβόλων, αντίστροφη ή παράλειψη αριθμών και γενικότερα λανθασμένη κατανόηση των αριθμητικών πληροφοριών.

Τέλος οι δυσκολίες αφορούν τα λάθη στην επίλυση προβλημάτων αλλά και την δυσκολία επαναφοράς αριθμητικών εννοιών.

Οι μαθητές με δυσαριθμησία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση ακόμη και των πιο απλών αριθμητικών πράξεων συνεπώς δυσκολεύονται ακόμα και στις πιο βασικές αριθμητικές πράξεις. Τα παιδιά με δυσαριθμησία βασίζονται κυριώς στο μέτρημα με τα δάχτυλα στις μικρές τάξεις του δημοτικού αλλά και αργότερα.

 • Σχετικά με τις μαθηματικές δεξιότητες, οι δυσκολίες αφρορούν :
 • Αντιστοίχιση ένα προς ένα ώς προς το σύνολο.
 • Αντιστοίχιση αριθμών με τις ποσότητες και τα αντικείμενα.
 • Στην κατανόηση διάκρισης απόλυτων και τακτικών αριθμών.
 • Στην μέτρηση μεγεθών και ποσοτήτων.
 • Στη γνώση των αριθμητικών συμβόλων.
 • Στην κατανόηση του δεκαδικού συστήματος.
 • Δυστοκία στην εκμάθηση της προπαίδειας
 • Δυσκολία στην χρήση των νομισμάτων – ευρώ.

Η Δυσαριθμησία ανήκει στις μαθησιακές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης για το κάθε παιδί.

Ξεκινούμε με τα πιο απλά :

 • Πρόσθεση όμοιων αριθμών π.χ. 1+1=2 , 2+2=4
 • Διδάσκουμε την αντιμεταθετική ιδιότητα π.χ. 1+2=3 αλλά και 2+1=3
 • Χρησιμοποιούμε αντικείμενα στην διαδικασία των πράξεων.
 • Χρήση των δακτύλων κατά την διαδικασία πρόσθεσης + αφαίρεσης. Αυτή η
 • μέθοδος αφορά μικρότερες ηλικίες.
 • Επιβραβεύουμε το παιδί ασχέτως αποτελέσματος.

 

Αθανασία Παπαδημητρακοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός, συνεργάτιδα του κέντρου λογοθεραπείας, Έχω Λόγο.

Διαβάστε περισσότερα για τις μαθησιακές δυσκολίες, εδώ.

Κοινοποίηση:

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Δυσαναγνωσία

Η Δυσαναγνωσία εντάσσεται στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Στατιστικά η συχνότητα εμφάνισης είναι παρόμοια σε αγόρια και κορίτσια. Αφορά το 4-10% των παιδιών.  Η Δυσαναγνωσία συνυπάρχει με

Διαβάστε περισσότερα »