Τι είναι Δυσορθογραφία – Δυσγραφία; Ορισμός και Χαρακτηριστικά

Τι είναι Δυσορθογραφία – Δυσγραφία; Ορισμός και Χαρακτηριστικά

Με τον όρο δυσοθρογραφία εννοούμε την ειδική μαθησιακή δυσκολία η οποία εμφανίζεται σε παιδιά που κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, τόσο στο θέμα της λέξης όσο και στις κατάληξη. Η Δυσορθογραφία υφίσταται και χωρίς να υπάρχει δυσλεξία.

Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα άτομα με δυσορθογραφία είναι ότι δεν κατανοούν τους κανόνες γραμματικής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν το γένος , την πτώση, τον αριθμό ,την φωνή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμόσουν τον ορθογραφικό κανόνα.
Οι μαθητές με δυσορθογραφία εντάσσονται σε δύο τύπους ορθογραφικών λαθών. Ο πρώτος αφορά τα λάθη ακουστικού τύπου , τα λάθη δηλαδή στα οποία ο μαθητής δυσκολεύεται να διακρίνει τους ήχους αλλά και την διαδοχή των γραμμάτων.
Ο δεύτερος τύπος αφορά τα λάθη οπτικού τύπου, τα λάθη δηλαδή στα οποία ο μαθητής δυσκολεύεται να διακρίνει τα γράμματα.

Ας δούμε τα λάθη που κάνουν τα παιδιά με προβλήματα στην ορθογραφία:

• ορθογραφικά λάθη θέματος και καταλήξεως των λέξεων (δεν μπορούν να θυμηθούν τους κανόνες ορθογραφίας)
• αντικαταστάσεις δίψηφων συμφώνων που μοιάζουν ακουστικά μεταξύ
• αντιστροφές γραμμάτων ή λέξεων (3 αντί ε, σκιτάπι αντί σπιτάκι)
• προσθέσεις ή παραλείψεις γραμμάτων στις λέξεις (τελειώνιω ή τελιώνω αντί για τελειώνω)
• φωνητική γραφή των λέξεων (γράφουν τη λέξη όπως ακριβώς την ακούν, απλοποιώντας έτσι τη λέξη οπτικά με το να χρησιμοποιούν τους πιο απλούς φθόγγους π.χ. ορέος αντί ωραίος)
• ανομοιόμορφα γράμματα, μίξη κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μέσα στη λέξη
• μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις και κόλλημα των γραμμάτων μεταξύ τους ή μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις
• μη χρήση τονισμού στις λέξεις
• συνεχόμενη επανάληψη των ίδιων λέξεων (και και)
• γραφή εκτός της γραμμής του τετραδίου

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση της δυσορθογραφίας γίνεται με την βοήθεια ειδικών παιδαγωγών και εξειδικευμένη ψυχολόγων σε κάποιο κέντρο Ειδικών Θεραπειών. Η αντιμετώπιση είναι εξατομικευμενη.

Ας δούμε απλούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε εσείς το παιδί : Η ειδική αυτή διαταραχή χρειάζεται την χρήση οπτικοακουστικών μέσων . Για παράδειγμα :
• Παίξτε με τα χρώματα. Χρωματίστε το θέμα των λέξεων που θέλετε να θυμάται το παιδί και φτιάξτε αντίστοιχα χρωματιστά χαρτονάκια με λέξεις που παρουσιάζουν τον ίδιο γραμματικό κανόνα ή ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων.
• Οπτικοποίηστε τις εικόνες . Για παράδειγμα η λέξη θάλασσα γράφεται με 2 σς γιατί φοράμε 2 μπρατσάκια.
• Επιλέξτε επιτραπέζια παιχνίδια με λέξεις , όπως κρυπτόλεξα, scrable.

Αθανασία Παπαδημητρακοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός, συνεργάτιδα του κέντρου λογοθεραπείας, Έχω Λόγο.

Διαβάστε περισσότερα για τις μαθησιακές δυσκολίες, εδώ.

Κοινοποίηση:

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Δυσαναγνωσία

Η Δυσαναγνωσία εντάσσεται στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Στατιστικά η συχνότητα εμφάνισης είναι παρόμοια σε αγόρια και κορίτσια. Αφορά το 4-10% των παιδιών.  Η Δυσαναγνωσία συνυπάρχει με

Διαβάστε περισσότερα »

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις του τραυλισμού στα παιδιά

Αν και συχνά ο κόσμος επικεντρώνεται στα πρακτικά προβλήματα που προκαλούνται από διαταραχές ομιλίας, οι ψυχολογικές επιπτώσεις του τραυλισμού μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα »