Η πρώτη επαφή μεταξύ γονέα – λογοθεραπευτή

Η πρώτη επαφή μεταξύ γονέα – λογοθεραπευτή

Η πρώτη επαφή των γονέων με έναν λογοθεραπευτή ενδέχεται να δημιουργήσει ανάμεικτα συναισθήματα αλλά και απορίες στους γονείς/ φροντιστές ενός παιδιού/ εφήβου για το τι θα αντιμετωπίσουν.

Παρακάτω αναφέρεται συνοπτικά πως διαμορφώνεται η πρώτη επαφή της οικογένειας καιτου λογοθεραπευτή στον χώρο “έχω Λόγο”.

Η διερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει 2 ή 3 συναντήσεις.

Η πρώτη επαφή περιλαμβάνει την λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού από τους γονείς/ φροντιστές του παιδιού/εφήβου κατά την διάρκεια του οποίου καταγράφονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξή του σε όλους τους τομείς [κινητικός τομεάς, αναπτυξιακός τομέας, γνωστικός τομέας κτλ.] διασφάλίζοντας απόλυτη εχεμύθεια στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών/ εφήβων.

Συζητούνται οι ανησυχίες των γονέων αλλά και οι προσδοκίες για το παιδί / έφηβο.

Στην συνέχεια, ακολουθεί η αξιολόγηση του παιδιού/εφήβου από τον λογοθεραπευτή η οποία περιλαμβάνει την χορήγηση σταθμισμένων δοκιμασιών, ποιοτικών και ποσοτικών. Η επίδοση του παιδιού σε αυτές τις δοκιμασίες αναλύεται και διαμορφώνεται το προφίλ του με επίκεντρο τις ικανότητές και τις αδυναμίες του. Στον χώρο «έχω Λόγο» οι γονείς έχουν την επιλογή να παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα κατά την αξιολόγηση του παιδιού τους.

Η διερευνητική διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάλυση και διατύπωση τωναποτελεσμάτων βάσει των πληροφοριών από την λήψη του ιστορικού και την αξιολόγηση του παιδιού όπου συστήνονται τρόποι παρέμβασης.

Κοινοποίηση:

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Δυσαναγνωσία

Η Δυσαναγνωσία εντάσσεται στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Στατιστικά η συχνότητα εμφάνισης είναι παρόμοια σε αγόρια και κορίτσια. Αφορά το 4-10% των παιδιών.  Η Δυσαναγνωσία συνυπάρχει με

Διαβάστε περισσότερα »