Στάδια Ανάπτυξης

Στάδια Ανάπτυξης

Από την γέννηση και μέχρι τους πρώτους 12-13 μήνες φαίνεται να είναι η πιο σημαντική περίοδος στον τομέα της κατανόησης και φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ηλικία ανάδυσης του «Εκφραστικού Λεξιλογίου».

Οι πρώτες ενδείξεις που καταγράφονται για την ανάδυση των πρώτων λέξεων εντοπίζονται στην ηλικία των 12-13 μηνών και οι πιο σημαντικές αλλαγές εντοπίζονται στους 14-15 μήνες μέχρι τους 20-21 μήνες. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει το προβάδισμα που έχει η κατανόηση έναντι της παραγωγής της γλώσσας.


Ένα παιδί αρχίζει να επικοινωνεί μαζί μας πολύ πριν να πει την πρώτη του λέξη και αυτό το κάνει είτε δείχνοντας, είτε με χρήση χειρονομιών, είτε με φωνούλες προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή.


Τα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης και στάδια ανάπτυξης της ομιλίας είναι τα ίδια για όλα τα παιδιά.

Τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι ενδεικτικά και οι ειδικοί τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν πρόκειται να αξιολογήσουμε ένα παιδί στους τομείς της κατανόησης και της έκφρασης. Η ηλικία στην οποία τα παιδιά αναπτύσσουν και κατακτούν τα ορόσημα μπορεί να ποικίλει πολύ καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται με το δικό τους ρυθμό.

Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση σε ένα παιδί που υπολείπεται αναπτυξιακά, σε σχέση με τα στάδια που αναμένουμε να κατακτήσει με βάση τη χρονολογική του ηλικία, μπορεί να αποβεί καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα εξέλιξή του.

Τι μπορεί να κάνει το παιδί σας σε κάθε ηλικία